Δημήτρης Παπαδημούλης: «Μακροοικονομικές ανισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Το θέμα των μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προκαλούνται από τα υπερβολικά εξωτερικά πλεονάσματα των χωρών του ευρωπαϊκού Βορρά θέτει, με ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης στην ερώτησή του, αναφέρεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μακροοικονομικές Ανισορροπίες για το 2015, όπου εκφράζονται οι ανησυχίες της Κομισιόν, μεταξύ άλλων, για τις εξωτερικές ανισορροπίες και για τις πολιτικές διόρθωσής τους από τα κράτη-μέλη, τις οποίες χαρακτηρίζει ως «ασύμμετρες», αφού «χώρες, του λεγόμενου Νότου, μείωσαν, μέσω της καταστροφικής λιτότητας, τα εξωτερικά τους ελλείμματα, ενώ χώρες, όπως, η Γερμανία και η Ολλανδία, εμφανίζουν, ακόμα, υπερβολικά πλεονάσματα».

Στη συνέχεια της ερώτησής του ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού σημειώνει ότι «τόσο τα ελλείμματα, όσο και τα πλεονάσματα, τρεχουσών συναλλαγών, δημιουργούν επικίνδυνες μακροοικονομικές ανισορροπίες σε μια οικονομική και νομισματική ένωση», ζητά από την Κομισιόν να τον ενημερώσει «ποιες συστάσεις έχει κάνει, στο πλαίσιο της εξέτασης των μακροοικονομικών ανισορροπιών, σε ποια κράτη-μέλη» και «πώς εξελίσσεται η υλοποίηση μέτρων διόρθωσής τους», για να καταλήξει στο ερώτημα «συγκεκριμένα, για τις χώρες που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα εξωτερικά πλεονάσματα (Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία), ποια μέτρα οικονομικής πολιτικής έχει προτείνει, ποια χρονοδιαγράμματα διόρθωσής της έχουν κατατεθεί και πώς προχωρά η υλοποίησή τους».

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Έκθεση Μηχανισμού Επαγρύπνησης 2015, εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες των κρατών-μελών της Ένωσης και συγκεκριμένα, για το ύψος των ιδιωτικών και δημόσιων χρεών και εξωτερικών ανισορροπιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πολιτικές εξισορρόπησης του εξωτερικού ισοζυγίου, τις οποίες χαρακτηρίζει «ασύμμετρες», αφού χώρες του λεγόμενου Νότου, μείωσαν μέσω της καταστροφικής λιτότητας τα εξωτερικά τους ελλείμματα, ενώ χώρες όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, εμφανίζουν, ακόμα, υπερβολικά πλεονάσματα. Με δεδομένο ότι τόσο τα ελλείμματα όσο και τα πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών δημιουργούν επικίνδυνες μακροοικονομικές ανισορροπίες σε μια οικονομική και νομισματική ένωση, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιες συστάσεις έχει κάνει, στο πλαίσιο της εξέτασης των μακροοικονομικών ανισορροπιών, σε ποια κράτη-μέλη και πώς εξελίσσεται η υλοποίηση μέτρων διόρθρωσής τους;

2. Συγκεκριμένα, για τις χώρες που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα εξωτερικά πλεονάσματα (Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία), ποια μέτρα οικονομικής πολιτικής έχει προτείνει, ποια χρονοδιαγράμματα διόρθωσης της έχουν κατατεθεί και πώς προχωρά η υλοποίησή τους;

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Δημήτρης Παπαδημούλης: «Μακροοικονομικές ανισορροπίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης»"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *