Διεθνής κατάταξη του Βελγίου σε Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Σύμφωνα με τον Δείκτη WIPO, Global Innovation Index του ΟΗΕ, το Βέλγιο καταλαμβάνει το 2022 την 26η θέση διεθνώς σε ό,τι αφορά την Έρευνα/Τεχνολογία/Καινοτομία, υποχωρώντας από την 22η θέση που είχε καταλάβει το 2021 και 2020.

Η σχετική έκθεση επισημαίνει ότι τα δυνατά σημεία του Βελγίου στη παραγωγή καινοτομίας είναι το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται στην εκπαίδευση (6%) και στην έρευνα και ανάπτυξη (R+D) (3,5%), η συνεργασία πανεπιστημίων και παραγωγής στο R+D και το υψηλό ποσοστό (63,4%) συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση R+D.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης λαμβάνει υπ ́όψιν του και σταθμίζει 81 επιμέρους ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και αναλύει τον χάρτη Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 132 χωρών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Ελλάδα καταλαμβάνει την 44η θέση, ενώ το 2021 κατελάμβανε την 47η. Την πρώτη τριάδα στην εν λόγω κατάταξη καταλαμβάνουν η Ελβετία, οι ΗΠΑ και η Σουηδία.


 

Eνημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Διεθνής κατάταξη του Βελγίου σε Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *