Βελγίου Αθηναγόρας: Αναστολή όλων των Ιερών Ακολουθιών

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Σε ανακοίνωση σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες που επικρατούν, με την πανδημία του κορονοϊού, προέβη η Ορθόδοξη Εκκλησία του Βελγίου, δια μέσου επιστολής του Μητροπολίτη Βελγίου, Αθηναγόρα. Όπως γίνεται σαφές, αναστέλλονται όλες οι Ιερές Ακολουθίες, αρχής γενομένης από την Παρασκευή 13 Μαρτίου μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Αναλυτικά:

 

Εἶναι διάχυτη ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν μεγάλη ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ στὸ Βέλγιο. Πράγματι, ἡ χθεσινὴ κατάσταση τῆς ὑγείας στὴ Χώρα δὲν εἶναι ἡ αὐτὴ μὲ τὴν σημερινὴ ἤ τὴν αὐριανή.

Τὰ μέτρα ποὺ ἔλαβε τὸ Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τοῦ Βελγίου (CNS) μετὰ τὴν Συνεδρίαση τῆς Πέμπτης 12ης Μαρτίου 2020, κατόπιν αἰτήσεως τῆς Πρωθυπουργοῦ καὶ σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς ἁρμοδίους Ὑπουργούς, ἐνισχύουν τὰ ἤδη ὑπάρχοντα μέτρα, μὲ «πρόσθετα μέτρα κοινωνικῆς ἀποστασιοποίησης, μὲ στόχο νὰ σταματήσῃ ἡ διάδοση τῆς πανδημίας».

Ὅλες οἱ Διοικητικὲς Ἁρμόδιες Ἀρχὲς ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνεργοποιήσουν δράσεις καὶ ἐνημερώσεις, καθὼς καὶ νὰ ἐφαρμόσουν τὰ ἀποφασισθέντα μέτρα. Οἱ πολιτικὲς Ἀρχὲς τῆς Χώρας προτρέπουν «τὰ ἀποφασισθέντα μέτρα νὰ ἐφαρμόζονται παντοῦ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο. Ὁ πρωταρχικὸς στόχος εἶναι ἡ προφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας». ῎Ετσι «ὅλες οἱ δραστηριότητες (ἀθλητικές, πολιτιστικές, λαογραφικὲς κλπ.) ματαιώνονται ἀναξάρτητα ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν συμμετεχόντων σ᾽ αὐτές, εἴτε εἶναι δημόσιες εἴτε ἰδιωτικές».

Στὴν παροῦσα συγκυρία ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸ Βέλγιο ἀνακοινώνει ὅτι, ἀναστέλλονται ὅλες οἱ Ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ τοῦτο ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα τῆς Παρασκευῆς 13ης Μαρτίου 2020 μέχρι καὶ τῆς 3ης Ἀπριλίου 2020. Οἱ ἐξελίξεις θὰ συνεχίσουν νὰ ἀξιολογοῦνται καθημερινά.

Στὶς ἡμέρες αὐτῆς τῆς δοκιμασίας γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, καθῆκον ὅλων μας ὡς χριστιανῶν εἶναι νὰ προσευχόμαστε στὸν Ἅγιο Θεό μας, ὥστε νὰ δώσῃ τὴν ἐπιθυμητὴ σὲ ὅλους λυτρωτικὴ λύση. Στὴν κατανυκτικὴ αὐτὴ περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὁ πανταχοῦ παρὼν Κύριός μας ἄς μᾶς ἐνδυναμώνῃ στὸν πνευματικό μας ἀγῶνα.

12 Μαρτίου 2020

† ὁ Μητροπολίτης Βελγίου Ἀθηναγόρας

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Βελγίου Αθηναγόρας: Αναστολή όλων των Ιερών Ακολουθιών"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *