Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) προσφέρει κάθε χρόνο περίπου 100 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε πολίτες της ΕΕ που, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο των πανεπιστημιακών σπουδών τους και έχουν αποκτήσει πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης κατανέμονται σε 2 διαφορετικές περιόδους, καθεμία από τις οποίες διαρκεί 5 μήνες:

  • 1η Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου (πρώτη περίοδος)
  • 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου (δεύτερη περίοδος)

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ιθαγένειας, κατά τη στιγμή της επιλογής. Συνεπώς, οι υπήκοοι του ΗΒ εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι και μπορούν να επιλεγούν για τη περίοδο πρακτικής που αρχίζει την 1 Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2020 εάν, κατά τη στιγμή της επιλογής (Απρίλιος 2019), το ΗΒ είναι κράτος μέλος της ΕΕ.

Άλλα είδη πρακτικής άσκησης

Επιλέξτε το είδος πρακτικής άσκησης που σας ενδιαφέρει:

Αίτηση

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανοίγει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα – ελέγξτε το πλαίσιο «Υποβολή αίτησης» στην κορυφή της σελίδας. Πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν θα χρειαστεί να στείλετε δικαιολογητικά. Εάν σας προσφερθεί θέση πρακτικής άσκησης, θα κληθείτε να τα υποβάλετε στο στάδιο εκείνο.

Το Συμβούλιο λαμβάνει μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος, σας παρακαλούμε να μην περιμένετε έως την τελευταία ημέρα για να υποβάλετε την αίτησή σας.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στα αγγλικά και τα γαλλικά. Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά μία από τις δύο αυτές γλώσσες.

Υποβολή αίτησης

Αμειβόμενη πρακτική άσκηση – δεύτερη περίοδος 2019 (Φεβρουάριος – Ιούνιος 2019): η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ανοίξει

  • υποβάλετε την αίτησή σας μεταξύ της 15ης Φεβρουαρίου (12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) και της 1ης Απριλίου 2019 (12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών)
  • Υποβολή αίτησης

Διαδικασία επιλογής

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την πρώτη περίοδο θα ειδοποιηθούν το αργότερο τον Δεκέμβριο, ενώ οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη δεύτερη περίοδο θα ειδοποιηθούν το αργότερο τον Μάιο.

Εάν επιλεγείτε

Εάν επιλεγείτε, θα λάβετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μια προσφορά θέσης, στην οποία θα αναφέρονται η περίοδος της πρακτικής άσκησης και η υπηρεσία στην οποία θα εργαστείτε. Επίσης, θα κληθείτε να υποβάλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ορισμένα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξετε τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.

Δεν θα γίνετε δεκτοί εάν δεν υποβάλετε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Θα πρέπει να αποδείξετε όλα τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας (εκπαίδευση, επαγγελματική πείρα, γλωσσικές γνώσεις). Ως εκ τούτου, στην αίτησή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε μόνο τα στοιχεία για τα οποία διαθέτετε δικαιολογητικά.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το Γραφείο Ασκουμένων θα σας στείλει μια σύμβαση πρακτικής άσκησης, την οποία θα πρέπει να υπογράψετε.

Εάν δεν επιλεγείτε

Η ΓΓΣ λαμβάνει πολλές αιτήσεις κάθε χρόνο για τις θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης. Δυστυχώς, οι διαθέσιμες θέσεις είναι μόνον 100.

Οι υποψήφιοι που δεν θα επιλεγούν θα ενημερωθούν σχετικώς είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε μέσω του λογαριασμού που τηρούν στο EPSO έως τα τέλη Ιανουαρίου (για τις περιόδους πρακτικής άσκησης που αρχίζουν τον Φεβρουάριο) και έως τα τέλη Ιουνίου (για τις περιόδους πρακτικής άσκησης που αρχίζουν τον Σεπτέμβριο).

Εάν σας ενδιαφέρει να κάνετε πρακτική άσκηση στη ΓΓΣ στο μέλλον και εξακολουθείτε να πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλογής, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση για την επόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης.

 

Πηγή: lawspot.gr / consilium.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *