Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Δείτε τις ανοικτές θέσεις για πτυχιούχους σε υπηρεσίες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτήν την περίοδο μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις για αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ), στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καθώς και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών  που έχει την έδρα των υπηρεσιών του στην Ελλάδα.

1. Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στον Τομέα της Μετάφρασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για Πτυχιούχους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης στον τομέα της μετάφρασης στη Γενική Γραμματεία του, προκειμένου να συμβάλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων και στην κατανόηση των λειτουργιών του Κοινοβουλίου από τους νέους ασκούμενους.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας,
 • να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω όταν θα ξεκινήσει η περίοδος πρακτικής άσκησης ,
 • να έχουν αποκτήσει, πριν από τη λήξη της προθεσμίας,  πανεπιστημιακό πτυχίο μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών,
 • να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την επίσημη γλώσσα μιας υποψήφιας χώρας και εις βάθος γνώση δύο άλλων επίσημων γλωσσών  της ΕΕ,
 • να μην έχουν λάβει μέρος σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην ΕΕ ή να έχουν εργοδοτηθεί για περισσότερο από τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες απο την ΕΕ.

Οι περιόδοι  πρακτικής άσκησης στη μετάφραση λαμβάνουν χώρα στο Λουξεμβούργο και έχουν διάρκεια 3 μήνες με πιθανή παράταση για άλλους 3.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή αξίας 1213,55 ευρώ .

Ημερομηνίες πρακτικής άσκησης:  Περίοδοι αιτήσεων:

 • 01 Ιανoυαρίου            15 Ιουνίου – 15 Αυγούστου (μεσάνυχτα)
 • 01 Απριλίου                15 Σεπτεμβρίου – 15 Νοεμβρίου (μεσάνυχτα)
 • 01 Ιουλίου                  15 Δεκεμβρίου – 15 Φεβρουαρίου (μεσάνυχτα)
 • 01 Οκτωβρίου            15 Μαρτίου – 15 Μαΐου (μεσάνυχτα)

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους κανόνες και όρους για την Πρακτική Άσκηση στον τομέα της μετάφρασης

Για περισσότερες πληροφορίες και την διαδικτυακή αίτηση, εδώ

 

2. Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ) προσλαμβάνει εκπαιδευόμενους δύο φορές το χρόνο για αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών. Eπόμενη προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2016.

Ο κύριος ρόλος του ΕΚΣΓ, το οποίο είναι σώμα  του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι να εφαρμόζει τις γλωσσικές πολιτικές και να προωθεί καινοτόμες πρακτικές  για τη μάθηση και τη διδασκαλία των  σύγχρονων γλωσσών.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν ευθύνες και συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα από τους τέσσερεις τομείς του Κέντρου που προτείνονται για εκπαίδευση υποψηφίων. Ο κάθε τομέας αντιστοιχεί σε διαφορετικό τύπο πρακτικής άσκησης:

 • Εξειδίκευση στο χειρισμό της ιστοσελίδας του Κέντρου (Website specialization): Oι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν τον υπεύθυνο (webmaster) της ιστοσελίδας στην καθημερινή εργασία του και θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη του δικτυακού τόπου του ΕΚΣΓ. Θα  είναι υπεύθυνοι για τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν, για την συμπλήρωση των εργασιών και για την ακριβή ενημέρωση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που θα δημοσιεύονται  σε αυτήν.
 • Προγραμματισμός και  logistics (The programme and logistics specialization): Οι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν τον υπεύθυνο και το γραμματέα του προγράμματος σε συνεννόηση με τους συντονιστές για τον καθορισμό των διαδικασιών και των πρακτικών  λεπτομερειών, επικοινωνώντας με τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων και για την αποστολή του κάθε είδους εγγράφων, επίσης θα  βοηθούν  τις ομάδες και τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των  εργαστηρίων και συναντήσεων τους για να ακολουθείτε το πρόγραμμα επιγραμματικά.
 • Εξειδίκευση και Τεκμηρίωση εγγράφων (The documentation specialization – DRC): Οι εκπαιδευόμενοι  θα βοηθούν στην τεκμηρίωση εγγράφων  του ΕΚΣΓ και πρέπει να έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο  στους  τομείς  των επιστημών βιβλιοθηκονομίας, τεκμηρίωσης ή πληροφοριών. Οι εκπαιδευόμενοι  θα είναι μέλη της ομάδας τεκμηρίωσης και πόρων  του Κέντρου και θα συμμετέχουν  στη διαδικασία εύρεσης  νέων πόρων και τη δημιουργία  προϊόντων ντοκιμαντέρ, καθώς και στις καθημερινές λειτουργίες του τομέα  που συνδέονται με την τεκμηρίωση εγγράφων.
 • Εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών: Οι εκπαιδευόμενοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων που συνδέονται με την υπάρχουσα βάση δεδομένων αλληλογραφίας και στην εφαρμογή της Windream (λογισμικό διαχείρισης εγγράφων), ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών, επίσης θα  συμμετέχουν στις διαδικασίες της οικονομικής τεκμηρίωσης  σε φωτοτυπίες και  ταξινόμηση σύμφωνα με το άρθρο του προϋπολογισμού, την καταγραφή των αποστολών, την προετοιμασία της αλληλογραφίας για το Στρασβούργο, διορθώσεις στη βάση δεδομένων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΕΚΣΓ, καταχώριση τραπεζικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του ΕΚΣΓ, προετοιμασία εγγράφων  τεκμηρίωσης για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά με προπληρωμένα εισιτήρια, ξενοδοχεία και κρατήσεις.

Σε όλες τις πιο πάνω ειδικεύσεις , οι ασκούμενοι  πρέπει να αποδείξουν το ομαδικό τους πνεύμα, την ευελιξία τους και το έντονο ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες του ΕΚΣΓ.

Οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν μηνιαίο εισόδημα αξίας 720 ευρώ.

Το ΕΚΣΓ δεν καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου των εκπαιδευομένων προς και από το  Γκρατς. Κάθε μήνα θα γίνεται αφαίρεση αξίας 20 ευρώ από το μισθό των εκπαιδευόμενων για τα έξοδα ασφάλισης τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι:

 • κατά προτίμηση μεταπτυχιακοί φοιτητές,

πολύγλωσσοι (αγγλικά, γαλλικά και, αν είναι δυνατόν, βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας).​

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

 • 28 Φεβρουαρίου (για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου).
 • 31 Αυγούστου (για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου).

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΜΓ

 

3. Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρέχει έναν περιορισμένο αριθμό προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, για περίοδο 5   μηνών, για τους νέους πολίτες, από την Ευρώπη και αλλού, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

 • Είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου (ή ισοδύναμο δίπλωμα) που χορηγείται πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για τις αιτήσεις.
 • Έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης γλώσσας εργασίας της  ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά).

Θα παρέχεται μηνιαίο εισόδημα (περίπου 1,000 ευρώ μηνιαίος) στους ασκούμενους για όλη την περίοδο που θα διαρκέσει η πρακτική άσκηση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι στις 31 Μαρτίου (για τις περιόδους πρακτικής άσκησης φθινοπώρου) και στις 30 Σεπτεμβρίου (για την εαρινή περίοδο)

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ

 

3. Αμειβόμενες περιόδοι πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους πανεπιστημίου και σε φοιτητές εντός και εκτός Ευρώπης.

Η ΕΟΚΕ είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που δίνει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων των αγροτών, των καταναλωτών.

Οι μακροπρόθεσμες  περίοδοι πρακτικής άσκησης που προσφέρονται από την ΕΟΚΕ διαρκούν πέντε μήνες, δύο φορές το χρόνο: από 16 Φεβρουαρίου μέχρι  15 Ιουλίου (περίοδος άνοιξης στην υπηρεσία κατάρτισης) και από 16 Σεπτεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου  (φθινοπωρινή περίοδος  στην υπηρεσία  άσκησης).

Για να κάνετε αίτηση πρέπει:

 • να είστε απόφοιτος πανεπιστημίου που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια σπουδών,
 • έχετε άριστη γνώση μίας από τις γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση μιας άλλης γλώσσας της ΕΕ, οι υποψήφιοι από τρίτες χώρες πρέπει να έχουν μόνο καλή γνώση μιας άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • έχουν αποκτήσει γνώση ενός απο τους τομείς δραστηριότητας  της ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια των σπουδών σας ή με κάποιο άλλο τρόπο.

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων:

 • 30 Σεπτεμβρίου 12 το μεσημέρι CET (ανοιξιάτικο 5μηνο)
 • 31 Μαρτίου, 12 το μεσημέρι CET (φθινοπωρινό 5μηνο).

Παρακαλώ σημειώστε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω διαδικτυακής αίτησης 

 

4. Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις, εδώ

 

Πηγή: eduguide.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

  Αφήστε το σχόλιο σας


  *