«Άμεση δράση είναι απαραίτητη στις επιχειρήσεις στο Αιγαίο για να μην χαθούν άλλες ζωές»

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η ειδική ομάδα «Μεσόγειος» συνεστήθη από το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2013, προκειμένου να εντοπίσει δράσεις προτεραιότητας ώστε να αποφευχθούν κι άλλοι θάνατοι μεταναστών στη θάλασσα. Tο Δεκέμβριο 2013, η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση που περιελάμβανε 37 βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιχειρησιακές δράσεις, κατανεμημένες σε 5 βασικούς τομείς, με βασικό τμήμα των δράσεων να αποτελεί η ενισχυμένη επιτήρηση των συνόρων με τη Frontex να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο.

Παράλληλα, οι υπουργοί εξωτερικών  της ΕΕ έχουν ήδη αποφασίσει την πιο ισόρροπη κατανομή των ευθυνών όσον αφορά σχέδια επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης των προσφύγων, με το βάρος να πέφτει στην ανακούφιση στης Ελλάδας, κυρίως, αλλά και της Ιταλίας. Στη πράξη όμως η διαδικασία έχει κολλήσει στις δυσκολίες της διαδικασίας και στην άρνηση κάποιων χωρών να συνεργαστούν.

 

Σε αυτό το πλαίσιο η Εύα Καϊλή ζήτησε διευκρινίσεις από την Επιτροπή για τα μέτρα ενισχύσεις της δραστηριότητας της Frontex, που αποτελεί και το βασικό πυλώνα αντιμετώπισης του προβλήματος, ενώ ζήτησε επιπλέον πληροφορίες για την εξέλιξη των συζητήσεων για την τροποποίηση της πολιτικής στην κατεύθυνση της αναλογικής εσωτερικής κατανομής των προσφύγων στα άλλα ΚΜ, ώστε να αποσυμφορηθεί η συνεχόμενα και πιο ασφυκτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Η ειδική ομάδα «Μεσόγειος» συνεστήθη από το Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2013, προκειμένου να εντοπίσει δράσεις προτεραιότητας ώστε να αποφευχθούν κι άλλοι θάνατοι μεταναστών στη θάλασσα. Tο Δεκέμβριο 2013, η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση που περιελάμβανε 37 βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιχειρησιακές δράσεις, κατανεμημένες σε 5 βασικούς τομείς.

Ανάμεσα στις επιχειρησιακές δράσεις συμπεριλαμβάνεται και η ενισχυμένη επιτήρηση των συνόρων με τη Frontex να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο. Συνιστάται επίσης η εφαρμογή του δικτύου Eurosur.

 

Μετά τα τραγικά γεγονότα στη Μεσόγειο, οι υπουργοί εσωτερικών και οι υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ στη συνεδρίασή τους της 20-4-2015 συμφώνησαν σε δράση σε τρεις άξονες: α) προτεραιότητα στην καταπολέμηση των δικτύων οργανωμένου εγκλήματος, των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων και των λαθρεμπόρων, β) ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Frontex με σκοπό την αποτελεσματικότερη διάσωση ζωών στη θάλασσα, γ) πιο ισόρροπη κατανομή των ευθυνών όσον αφορά σχέδια επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης.

 

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή:

 

α) Πώς ακριβώς και με ποια μέτρα θα ενισχυθεί η δραστηριότητα της Frontex;

β) Υπάρχει συζήτηση για τροποποίηση της πολιτικής στην κατεύθυνση της αναλογικής εσωτερικής κατανομής του πλήθους των προσφύγων στα ΚΜ δια της προώθησής τους και εντός των συνόρων της ΕΕ, ώστε τα ΚΜ να αναλάβουν αναλογικά ίσο κοινωνικό και οικονομικό κόστος;

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο ""Άμεση δράση είναι απαραίτητη στις επιχειρήσεις στο Αιγαίο για να μην χαθούν άλλες ζωές""

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *