Γιατί επιβιβαζόμαστε στα αεροπλάνα από την αριστερή πλευρά

Αιώνες πίσω, στην ναυτική ιστορία, υποστηρίζουν ειδικοί ότι έχουν τις ρίζες τους η επιβίβαση και η αποβίβαση στα αεροπλάνα σχεδόν πάντα από την αριστερή πλευρά.