Παγκόσμια απειλή η κατάχρηση των αντιβιοτικών

Άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Άμεση στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της απασχόλησης.

Μείωση κατά 3,3% του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κατά 2,8% του αριθμού
των απασχολουμένων στην Ελλάδα, μέσα στο 2011.