Μουσική και πολιτική στην Ελλάδα του 20ού αιώνα

Διάλεξη του φιλέλληνα Luc Pardon, με τίτλο “Ένα καράβι θωρηχτό σε πελάγη πικρών καιρών. Μουσική και πολιτική στην Ελλάδα του 20ού αιώνα”.