Ένας χρόνος μετά την κρίση

Ανοιχτή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο