Γενική συνέλευση και εκλογές στην Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών

Σε πλήρη εξασθένιση η δύναμη της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών.