Μουσείο Magritte, Μόνιμη Έκθεση

Στο Royal Museums of Fine Arts του Βελγίου συστεγάζεται το Μουσείο Magritte, που λειτουργεί από τις 2 Ιουνίου 2009 και φιλοξενεί έργα ( συνέχεια)