Πολιτική Ανυπακοή

Ο Χρήστος Μπλατσιώτης ορίζει την πολιτική ανυπακοή και εξορίζει την εικονική ανυπακοή.   

¨Συμπέθεροι από τα Τίρανα¨, Θέατρο Tomberg

Για όσους χάσανε την πρώτη παράσταση της ξακαρδιστικής κωμωδίας ¨Συμπέθεροι από τα Τίρανα¨

Χρηματοπιστωτική Κρίση 2008, μια Άλλη Προσέγγιση

Το 2ο μέρος του πολύ ενδιαφέροντος άρθρου  "Χρηματοπιστωτική Κρίση 2008, μια Άλλη Προσέγγιση" του Γιώργου Δ. Καραβέλη