Δικαιώματα επιβατών στις υπεραστικές μετακινήσεις με λεωφορεία θεσπίζει η Ε.Ε.

Παρόμοια δικαιώματα για τους επιβάτες που μετακινούνται με λεωφορεία  με εκείνα που απολαμβάνουν ήδη οι επιβάτες στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς