2.000.000 ευρώ επιπλέον κοινοτικοί πόροι στην Ελλάδα πρότεινε η Μαρία Σπυράκη και ενέκρινε το ΕΚ

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ύστερα από πρόταση της ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και του Ε.Λ.Κ. κυρίας Μαρίας Σπυράκη, ενέκρινε ένα πιλοτικό έργο και μια προπαρασκευαστική δράση, ύψους 1.000.000 ευρώ το καθένα, που μπορούν να φέρουν στην Ελλάδα νέους πόρους 2.000.000 ευρώ, επιπλέον του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

Σε σύνολο 367 πιλοτικών έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων εγκρίθηκαν τελικά τα 78. Τα 58 από αυτά, μεταξύ των οποίων και η πρόταση της κυρίας Σπυράκη, έλαβαν άριστα από την Κομισιόν και εντάσσονται στον Προϋπολογισμό της Ε.Ε. ως έχουν. Τα πιλοτικά έργα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις χρηματοδοτούνται απευθείας από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και ως εκ τούτου μπορούν να αποτελέσουν πρόσθετους πόρους για την Ελλάδα.

 

Λίγα λόγια για τα έργα που εγκρίθηκαν:

 

«Καταπολεμώντας την Ενεργειακή Φτώχια στην Μάκρο – Περιφέρεια Ιονίου – Αδριατικής»

 

Το πιλοτικό έργο με τίτλο «Καταπολεμώντας την Ενεργειακή Φτώχια στην Μάκρο – Περιφέρεια Ιονίου – Αδριατικής», που πρότεινε η κυρία Σπυράκη και θα λάβει 1.000.000 ευρώ, έχει στόχο να προωθήσει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη μακροπεριφέρεια που υπάγεται η Ελλάδα.

 

Ειδικότερα, στόχος είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων αλλά και ιδιωτικών κτιρίων.

 

Δεδομένου ότι η περιοχή πλήττεται σε βαθμό, μεγαλύτερο του 50% από ενεργειακή φτώχια, το έργο θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα προτείνοντας ανακατασκευές κτιρίων αξιοποιώντας το υψηλό δυναμικό της περιοχής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και καινοτόμες παρεμβάσεις.

 

Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος μέσα από τη διαμόρφωση  ενός πλαισίου ενεργειακών παρεμβάσεων σε κτίρια, καθώς και η αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της περιοχής. Μέρος του έργου θα είναι, τέλος, η διερεύνηση της αξιοποίησης πόρων, εκτός από τα διαρθρωτικά ταμεία, και από άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

«Υποστήριξη της ανάπτυξης και της ορθής διακυβέρνησης σε υπανάπτυκτες Περιφέρειες»

 

Παράλληλα η συνέχιση της προπαρασκευαστικής δράσης με τίτλο «Υποστήριξη της ανάπτυξης και της ορθής διακυβέρνησης σε υπανάπτυκτες περιφέρειες» αξιοποιεί τα αποτελέσματα της ανάλογης δράσης που ολοκληρώθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης τον Νοέμβριο του 2015.

 

Η δράση που θα χρηματοδοτηθεί με επιπλέον 1.000.000 ευρώ, απευθύνεται σε 8 Περιφέρειες χωρών της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στόχος της είναι να υποστηρίξει τις περιφέρειες αυτές στη βελτιστοποίηση της διακυβέρνησης της περιφερειακής πολιτικής, στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και στην βελτίωση της εκάστοτε περιφερειακής στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.

 

Λίγα λόγια για τα Πιλοτικά Έργα

 

Οι ευρωβουλευτές ως μεμονωμένα άτομα ή ως εκπρόσωποι επιτροπών δικαιούνται να υποβάλουν στο πλαίσιο της συζήτησης του Προϋπολογισμού σχέδια προτάσεων πιλοτικών έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων. Τα σχέδια αυτά μπαίνουν σε διαδικασία ψηφοφορίας και όταν υπερψηφιστούν εντάσσονται στον Προϋπολογισμό και ξεκινά η υλοποίηση τους.

 

Τα πιλοτικά έργα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις, που χρηματοδοτούνται απευθείας από τον Προϋπολογισμό της Ένωσης, είναι σημαντικά εργαλεία που χρησιμεύουν στην ανάπτυξη και διαμόρφωση των πολιτικών προτεραιοτήτων μέσα από την εισαγωγή νέων πρωτοβουλιών που μπορεί να μετατραπούν σε ενεργές δραστηριότητες και Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "2.000.000 ευρώ επιπλέον κοινοτικοί πόροι στην Ελλάδα πρότεινε η Μαρία Σπυράκη και ενέκρινε το ΕΚ"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *