Η NBB ζητά από τα βελγικά πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές να μην πληρώνουν προς το παρόν μερίσματα

Δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας όσον αφορά τόσο τον βραχυπρόθεσμο όσο και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του COVID-19, η διατήρηση ενός ανθεκτικού χρηματοπιστωτικού τομέα παραμένει μεγάλης σημασίας.

Η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου έκλεισε το τελευταίο υποκατάστημα της

Τίτλοι τέλους για το τελευταίο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου (BNB) το οποίο βρισκόταν στην Λιέγη, έπεσαν την τελευταία ημέρα του περασμένου χρόνου, 31 Δεκεμβρίου του 2018.

Χειροτέρευση τόσο της καταναλωτικής, όσο και της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στο Βέλγιο τον Σεπτέμβριο

Τα δημοσιευθέντα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου έδειξαν ότι το επίπεδο καταναλωτικής εμπιστοσύνης, τον Σεπτέμβριο επιδεινώθηκε και ανήλθε στις -10 μονάδες, που αποτελούν το χαμηλότερο σημείο του από τον Δεκέμβριο του 2014.