Η NBB ζητά από τα βελγικά πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές να μην πληρώνουν προς το παρόν μερίσματα

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Στις 27 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) εξέδωσε σύσταση καλώντας τις αρμόδιες και σχετικές αρχές προληπτικής εποπτείας να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, μεταξύ άλλων, να αναστείλουν τις πληρωμές μερισμάτων έως την 1η Ιανουαρίου 2021. Η Εθνική Τράπεζα του Βελγίου επεκτείνει την σύστασή της στα βελγικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στις ασφαλιστικές εταιρείες που υπόκεινται στην εποπτεία της να αναστείλουν τις προγραμματισμένες πληρωμές μερισμάτων τους έως την 1η Ιανουαρίου 2021 Επιπλέον, η Τράπεζα επαναλαμβάνει την έκκλησή της να υιοθετήσει μια συνετή και συντηρητική στάση έναντι των αποδοχών και του επιμερισμού των κερδών.

Δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας όσον αφορά τόσο τον βραχυπρόθεσμο όσο και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του COVID-19 και τη διαιώνιση σημαντικών αρνητικών κινδύνων, η διατήρηση ενός ανθεκτικού χρηματοπιστωτικού τομέα, μέσω επαρκών κεφαλαιακών αποθεμάτων, παραμένει μεγάλης σημασίας. Αυτά τα αποθεματικά θα πρέπει, εάν είναι απαραίτητο, να χρησιμοποιηθούν πρώτα και κύρια για την απορρόφηση των ζημιών και τη διασφάλιση της συνέχειας της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και ειδικότερα των δανειοδοτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων υπέρ της πραγματικής οικονομίας.

 

Ενημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Η NBB ζητά από τα βελγικά πιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές να μην πληρώνουν προς το παρόν μερίσματα"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *