Στην Ελλάδα 1 από τις 5 νέες δράσεις για τη χρηστή διακυβέρνηση στη Συνοχή

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Πέντε εθνικές και περιφερειακές αρχές στην Ελλάδα, την Πολωνία, την Ισπανία, την Κροατία και τη Βουλγαρία επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια νέα πιλοτική δράση με αντικείμενο τη χρηστή διακυβέρνηση και την οικοδόμηση διοικητικής ικανότητας.

Η δράση αφορά τα εξής 5 προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής:

-το περιφερειακό πρόγραμμα για το βοεβοδάτο του Lubelskie στην Πολωνία,

-το περιφερειακό πρόγραμμα για την αυτόνομη κοινότητα της Εστρεμαδούρα στην Ισπανία,

-το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και συνοχή» στην Κροατία

-το πρόγραμμα «Περιφέρειες υπό ανάπτυξη» στη Βουλγαρία και

-το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Ελλάδα. Αναλυτικά, η πιλοτική αυτή δράση, η οποία θα διαρκέσει περίπου ενάμιση χρόνο, θα ολοκληρωθεί σε τρία στάδια, εκ των οποίων τα πρώτα δύο θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία όλων των συμμετεχόντων φορέων, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ.

Στόχος της δράσης είναι να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα για τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη που θα εξυπηρετήσει τη διαμόρφωση του νέου διαχειριστικού πλαισίου για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ το έργο θα εστιάσει στην ενίσχυση του διαχειριστικού πλαισίου και των ελέγχων, αλλά και στην ενοποίηση των εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών, καθώς η σημερινή Διαχειριστική Αρχή προέρχεται από τη συνένωση δύο διαχειριστικών φορέων της προηγούμενης περιόδου (2007-2013) και πολλές από τις διαδικασίες παραμένουν διακριτές παρά τη συνένωση.

Σε αυτό το πλαίσιο πέρα από την τεχνική υποστήριξη της ΕΕ, θα επιδιωχθεί η ενεργός συμμετοχή των φορέων που εμπλέκονται στην υλοποίηση του προγράμματος, μέσα από ερωτηματολόγια και focus groups ώστε να αποτυπωθούν ξεκάθαρα οι ανάγκες τους.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των δημόσιων επενδύσεων να προάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, οι ισχυροί θεσμοί και μια διοίκηση που λειτουργεί σωστά αποτελούν στοιχεία εξίσου σημαντικά με τα χρήματα. Στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, τα διδάγματα που θα αντλήσουμε απ’ αυτή την πιλοτική δράση θα συμβάλλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων που θα επιτυγχάνονται μελλοντικά τόσο με τα κονδύλια της ΕΕ όσο και με τα εθνικά δημόσια κονδύλια».

Με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων κατά την περίοδο μετά το 2020, εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θα προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη.

Οι εμπειρογνώμονες θα επικεντρωθούν στη δημιουργία των κατάλληλων οργανωτικών δομών και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό.

Επιπλέον, θα βοηθήσουν τις αρχές να συντονίζονται καλύτερα με τους άλλους φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή των προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής, όπως οι επιχειρήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Το πρώτο στάδιο της πιλοτικής δράσης, το οποίο θα διαρκέσει από το καλοκαίρι του 2018 έως τον Μάρτιο του 2019, θα έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση οδικού χάρτη για την οικοδόμηση διοικητικής ικανότητας.

Με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων, οι αρχές θα σχεδιάσουν σειρά βελτιώσεων που θα πρέπει να επιτευχθούν σε τέσσερις τομείς: 1) οργανωτική δομή και διαφάνεια, 2) ανθρώπινοι πόροι, 3) εσωτερικές διαδικασίες, εργαλεία και συστήματα ΤΠΕ και 4) χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης με τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές θα εφαρμόσουν τον οδικό χάρτη κατά το δεύτερο στάδιο της πιλοτικής δράσης, από το 2019 και μετά. Η Επιτροπή θα τις υποστηρίξει ενεργά, με περαιτέρω συμβουλευτική βοήθεια από εμπειρογνώμονες και εργαλεία, όπως το πλαίσιο ικανοτήτων και το μέσο δικτύωσης PEER 2 PEER.

Συνολικά 900.000 EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) έχουν δεσμευθεί για την ανάπτυξη του πρώτου σταδίου, των οδικών χαρτών στις πέντε χώρες, ενώ ο προϋπολογισμός του δεύτερου σταδίου θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

Πηγή: euractiv.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Στην Ελλάδα 1 από τις 5 νέες δράσεις για τη χρηστή διακυβέρνηση στη Συνοχή"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *