Γ.Κύρτσος: Ερώτηση για τη φορολογική ισοπέδωση των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Ο κ. Κύρτσος ζητεί να πληροφορηθεί αν με τους συντελεστές φορολόγησης που προτείνει η Κυβέρνηση και κυρίως με την οριζόντια αύξηση σε 27% των ασφαλιστικών εισφορών ενθαρρύνεται επί της ουσίας το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα.

 

Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας  εξηγεί ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στη χώρα μας για ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων συγκριτικά με άλλα κράτη μέλη, στα οποία ωστόσο παρέχονται πιθανόν μεγαλύτερα κίνητρα ή απαλλαγές για τη σύσταση start-ups. Επομένως, ζητεί να μάθει αν γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καθεστώς φορολόγησης στα άλλα κράτη μέλη και αν έχει δημοσιοποιήσει συγκριτικά μεγέθη.

 

Τέλος, ο κ. Κύρτσος ερωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν αποτελεί επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης το μείγμα φορολόγησης και φοροαπαλλαγών που θα μπορούσε να προσφέρει στις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις ( start-ups)   σε σχέση με το τρίτο πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό.

 

Παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο της ερώτησης του κ. Κύρτσου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 

«Η Ελλάδα λόγω του υψηλού αριθμού επιστημονικού προσωπικού θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων ενώ, σύμφωνα, με τις ελληνικές κυβερνητικές ανακοινώσεις απαιτούνται ευνοϊκές κανονιστικές και φορολογικές προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων. Στην προκήρυξη προγράμματος ΕΣΠΑ για τις νεοφυείς επιχειρήσεις οι αιτήσεις έφτασαν τις 5.600 για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 318.000.000 ευρώ, όταν ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι μόλις στα 72.000.000 ευρώ.

 

Παράλληλα, η ελληνική Κυβέρνηση αυξάνει τη φορολογία για τις επιχειρήσεις με οριζόντια παρακράτηση 100%, αποφεύγοντας να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για τις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις (start – ups) και κυρίως υιοθετεί οριζόντια αύξηση 27% των ασφαλιστικών εισφορών.

Μέσα στο γενικότερο κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας στην Ελλάδα  και πρωτοβουλιών που οδηγούν σε δυσμενή φορολογική μεταχείριση τέτοιου είδους νέων επιχειρήσεων , ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

 

  1. Αν εκτιμά ότι μια τέτοια φορολογική μεταχείριση των νεοφυών ιδίως επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία και την προσέλκυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια,

 

  1. Αν έχει δημοσιοποιήσει συγκριτικά μεγέθη φορολογικής μεταχείρισης των νεοφυών επιχειρήσεων σε άλλα κράτη μέλη με βάση τα παρεχόμενα κίνητρα επενδύσεων σε αυτά και,

 

  1. Αν εκτιμά ότι είναι επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης το μείγμα φοροαπαλλαγών που θα μπορούσε να προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις και δεν έχει σχέση με τις υποχρεώσεις της ως προς το τρίτο πρόγραμμα;»

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Γ.Κύρτσος: Ερώτηση για τη φορολογική ισοπέδωση των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *