Η Κομισιόν εγκρίνει κρατικές εγγυήσεις για ασφαλιστική κάλυψη πυρηνικών εργοστασίων στο Βέλγιο

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η Κομισιόν κατέληξε σήμερα στο συμπέρασμα ότι η κρατική εγγύηση του Βελγίου προς τους πυρηνικούς φορείς εκμετάλλευσης που δεν βρίσκουν επαρκή κάλυψη αστικής ευθύνης στις ιδιωτικές ασφαλιστικές αγορές δεν συνεπάγεται κρατική ενίσχυση, καθώς βελτιώνει την αποζημίωση για τα δυνητικά θύματα χωρίς να παρέχει πλεονεκτήματα στους φορείς εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν τον Δεκέμβριο του 2016, το Βέλγιο ενέκρινε νόμο για τη βελτίωση της αποζημίωσης για πιθανά θύματα πυρηνικού ατυχήματος. Στόχος αυτού του νόμου είναι να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του Βελγίου με την τροποποιημένη σύμβαση των Παρισίων για την αστική ευθύνη από την στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

Σύμφωνα με τον βελγικό νόμο, ο υπεύθυνος πυρηνικός φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να αποζημιώσει τα θύματα έως και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για διάστημα έως 30 ετών μετά από πυρηνικό ατύχημα. Η αποζημίωση θα κάλυπτε τις ζημιές σε βάρος προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και περιβαλλοντικές ζημιές, οικονομικές ζημιές και κόστος προληπτικών μέτρων που έλαβε το βελγικό κράτος μετά από ένα περιστατικό.

Οι πυρηνικοί φορείς υποχρεούνται να εξασφαλίσουν οικονομικά την ευθύνη τους έναντι των θυμάτων. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων στην ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Ωστόσο, αναμένεται ότι ορισμένες πυρηνικές ζημιές, που καλύπτονται από την τροποποιημένη σύμβαση των Παρισίων δεν μπορούν να καλυφθούν από την αγορά πυρηνικής ασφάλισης.

Το Βέλγιο θα θεσπίσει ένα καθεστώς κρατικών εγγυήσεων για την κάλυψη των πυρηνικών ζημιών που δεν καλύπτονται από την ιδιωτική ασφάλιση. Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος, ο πυρηνικός φορέας θα καταβάλει ετήσια ασφάλιστρα για να επωφεληθεί από την κρατική εγγύηση. Σε περίπτωση που συμβεί πυρηνικό ατύχημα και αν ζητηθεί η κρατική εγγύηση, ο πυρηνικός φορέας θα παραμείνει υπεύθυνος για πυρηνικές ζημιές και το κράτος θα μπορούσε στη συνέχεια να ανακτήσει τα ποσά που καταβλήθηκαν βάσει της εγγύησης από τον πυρηνικό φορέα εκμετάλλευσης.

Τον Μάρτιο του 2017, το Βέλγιο κοινοποίησε το μέτρο αυτό στην Κομισιόν για αξιολόγηση βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν το ενεργειακό τους μείγμα και έχουν την επιλογή να επενδύσουν στην πυρηνική τεχνολογία.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι, στην περίπτωση του Βελγίου, η πριμοδότηση που καταβάλλουν οι πυρηνικές επιχειρήσεις για να επωφεληθούν από την κρατική εγγύηση καθορίστηκε σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην τους προσφέρει οικονομικό πλεονέκτημα. Η Κομισιόν διαπίστωσε επίσης ότι η πριμοδότηση είναι αρκετά δαπανηρή για να αποφευχθεί ο αποκλεισμός της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς.

 

Πηγή: stockwatch.com.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Η Κομισιόν εγκρίνει κρατικές εγγυήσεις για ασφαλιστική κάλυψη πυρηνικών εργοστασίων στο Βέλγιο"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *