Επιβολή νέας τραπεζικής εισφοράς στο Βέλγιο

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Όπως ανέφερε ο βελγικός οικονομικός Τύπος, στις 13 Μαΐου το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την επιβολή νέας τραπεζικής εισφοράς, η οποία ενοποιεί 4 παλαιότερες χωριστές εισφορές που κατέβαλλαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο Βέλγιο, διευρύνει την φορολογική βάση και αναμένεται να αποφέρει υψηλότερα φορολογικά έσοδα στο κράτος.

Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών κ. Van Overtveldt, «οι μικρότερες τράπεζες αναμένεται να συνεισφέρουν σε μικρότερο βαθμό από ότι οι μεγαλύτερες, και κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η διατήρηση των ισορροπιών στο τραπεζικό τοπίο της χώρας».

Η νέα εισφορά του τραπεζικού τομέα θα υπολογίζεται επί του συνόλου των καταθέσεων που συγκεντρώνει εκάστη τράπεζα, τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις. Σημειωτέον ότι οι συνολικές τοποθετήσεις σε τραπεζικές καταθέσεις στο Βέλγιο υπολογίζονται, με βάση στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου του παρελθόντος Μαρτίου, στο επίπεδο των 665 δις. €, περίπου τριπλάσιο εκείνου των αποταμιευτικών καταθέσεων ιδιωτών.

Σύμφωνα με το βελγικό Υπ. Οικονομικών, η νέα εισφορά θα αποφέρει πλησίον των 805 εκατ. € σε ετήσια βάση, ήτοι κατά 55 εκατ. € περισσότερο από το σημερινό ύψος των 4 τραπεζικών εισφορών που αντικαθιστά (συγκεκριμένα, τραπεζικής συνδρομής, φόρου πιστωτικών ιδρυμάτων, συνεισφοράς στο βελγικό ταμείο εξυγίανσης των τραπεζών και σειράς τελών που σχετίζονται με την δυνατότητα μεταφοράς τραπεζικών ζημιών σε επόμενες χρήσεις).

Στην επιβολή της νέας τραπεζικής εισφοράς αντέδρασε –όπως ήταν αναμενόμενο- η βελγική ομοσπονδία του χρηματοπιστωτικού κλάδου (Febelfin), επισημαίνοντας πως η αυτή έρχεται να προστεθεί σε άλλες δύο εισφορές που πληρώνουν οι βελγικές τράπεζες στα ευρωπαϊκά ταμεία εγγύησης των καταθέσεων και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, οι οποίες ανέρχονται σε ετήσια βάση στο επίπεδο των 600 εκατ. €.

Όπως συμπεραίνει η Ομοσπονδία, η προσθήκη της νέας εισφοράς ανεβάζει την ετήσια επιβάρυνση των βελγικών τραπεζών σε πλησίον των 1,4 δις. €, που αποτελεί την υψηλότερη συνολική επιβάρυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τα οικονομικά δημοσιεύματα, η νέα τραπεζική εισφορά τίθεται σε εφαρμογή από φέτος και αναμένεται να εισπραχθεί από τα κρατικά ταμεία για πρώτη φορά το Νοέμβριο τρέχοντος έτους.

 

Ενημέρωση: Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Επιβολή νέας τραπεζικής εισφοράς στο Βέλγιο"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *