Συνέδριο με θέμα «Σχεδιάζοντας το Μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών: Προκλήσεις – Νέες Στρατηγικές» με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας.

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Σε συνέδριο για την ανάπτυξη των νησιών συμμετείχαν οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Σπύρος Δανέλλης, μέλος των Επιτροπών Μεταφορών και Τουρισμού και Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και Γιώργος Σταυρακάκης, Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της Ειδικής Επιτροπής σχετικά με τις Προκλήσεις Πολιτικής και τους Δημοσιονομικούς Πόρους μετά το 2013 (μελλοντικά ΕΣΠΑ).  

Το συνέδριο με θέμα «Σχεδιάζοντας το Μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών: Προκλήσεις – Νέες Στρατηγικές», πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου στην Τήνο, ενώ η διοργάνωσή του ήταν μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στο συνέδριο συμμετείχαν οι Υφυπουργοί κ. Παναγιώτης Ρήγας και κ. Ελπίδα Τσουρή, όπωςεπίσης εκπρόσωποι διαφόρων Υπουργείων, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι νησιών, καθηγητές Πανεπιστημίου, Ευρωβουλευτές, καθώς και αξιωματούχοι από διάφορες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Κατά τη συμμετοχή τους στις εργασίες του συνεδρίου οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ τόνισαν:  

Ο Γιώργος Σταυρακάκης παρουσίασεi τις θέσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ και αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά, ενώ τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος της Πολιτικής Συνοχής είναι η ανάπτυξη κάθε γωνιάς της Ευρώπης. Αυτό, κατά τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, σημαίνει αυτομάτως ότι η ΕΕ δεν κλείνει τα μάτια στα προβλήματα των νησιών και προσπαθεί να διαμορφώσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται για την ανάπτυξη κάθε περιοχής είναι «ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο που θα συντονίζει πολιτικές και χρηματοδοτικούς πόρους -είτε αυτοί προέρχονται από Ευρωπαϊκό, είτε από εθνικό, είτε από περιφερειακό επίπεδο- προκειμένου να διασφαλίζει αλληλο-ενίσχυση των δράσεων και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη κοινών στόχων». Στη συνέχεια αναφερόμενος στα θετικά βήματα που γίνονται για τα νησιά στο πλαίσιο των επιτροπών στις οποίες είναι μέλος, δήλωσε ότι «σε δύο από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που υιοθετήθηκαν πρόσφατα για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής από διαφορετικές επιτροπές γίνεται εκτενή και ξεκάθαρη αναφορά στις ιδιαίτερες ανάγκες περιοχών με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως είναι τα νησιά και οι ορεινές περιοχές. Τασσόμαστε υπέρ της ανάγκης συνέχισης ειδικών μέτρων για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών, καθώς και ειδικής χρηματοδότησης, ενώ καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει ευνοϊκούς όρους για επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι η αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων αυτών των περιοχών θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και ότι, συνεπώς, απαιτείται η διαμόρφωση ειδικής στρατηγικής».  

Ο Σπύρος Δανέλλης παρουσίασε τις ευκαιρίες για στήριξη των νησιών που παρέχονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρθηκε εκτενώς στις προϋποθέσεις για μια ενδογενή ανάπτυξη των νησιών με βιώσιμο χαρακτήρα. Τόνισε ότι εκτός από τις δυνατότητες στήριξης που μπορούν να εξασφαλίσουν τα νησιά μέσα από την περιφερειακή πολιτική και προγράμματα για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και μιας βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών μέσω ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας στον τουρισμό, τη διαφοροποιημένη ποιοτική γεωργία και τη συνέργεια των δύο αυτών τομέων.Επισήμανε δε ότι «η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των νησιών, λοιπόν, μέσω διαφοροποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν, είναι μία πρόταση με προοπτική βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Εάν δε η διαφοροποίηση συνδυασθεί και με την καλύτερη δυνατή βιώσιμη αξιοποίηση των τοπικών πόρων, που είναι συμβατή με τη διατήρηση του περιβάλλοντος, τότε θα έχουμε μεγιστοποιήσει τις προσπάθειες για να αποκτήσουν βιώσιμο δυναμισμό οι τοπικές κοινωνίες».

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Συνέδριο με θέμα «Σχεδιάζοντας το Μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών: Προκλήσεις – Νέες Στρατηγικές» με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας."

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *