420 εκατ. ευρώ σε πάνω από 2 000 ελληνικές επιχειρήσεις

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Η υπογραφή των συμβάσεων αυτών κατέστη δυνατή χάρη στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το ΕΤΣΕ, το οποίο θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ο κεντρικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη («Σχέδιο Γιούνκερ»). Το Σχέδιο Γιούνκερ αναμένεται ήδη να κινητοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ και 183,5 δισ. ευρώ στο σύνολο της Ευρώπης.

Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν σήμερα θα επιτρέψουν στις δύο τράπεζες να χορηγήσουν δάνεια με σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COSME. Οι τράπεζες θα στηρίξουν επίσης καινοτόμες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία», η οποία στηρίζεται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου με θέμα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το οποίο διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Αθήνα, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων εκπροσώπων του ελληνικού τραπεζικού και δημόσιου τομέα.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, αρμόδιος για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια, δήλωσε σχετικά: «Η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση είναι καίριο στοιχείο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, και συνολικά στην Ευρώπη. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήδη επωφελούνται από δάνεια στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ. Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν σήμερα θα δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερες από 2 000 ΜΜΕ να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις για την επέκτασή τους, την ανάπτυξη καινοτομιών και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας».

Στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής, ο Γενικός Διευθυντής του ΕΤΑΕ κ. Pier Luigi Gilibert δήλωσε: «Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν σήμερα στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ με την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά τη θέληση του ΕΤΑΕ να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, το ΕΤΣΕ θα επιτρέψει στο ΕΤΑΕ να στηρίξει χαρτοφυλάκιο δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί πιεστικό ζήτημα για πολλές επιχειρήσεις και οι τέσσερις εγγυήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και InnovFin θα δημιουργήσουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές ΜΜΕ».

Ο κ. Γεώργιος Αρώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, δήλωσε: «Οι συμβάσεις που υπογράψαμε σήμερα αποτελούν σημαντικό βήμα προς την ανάκαμψη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη μακροχρόνια συνεργασία της Alpha Bank με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Χάρη σε αυτές τις συμβάσεις οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και InnovFin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, η AlphaBank θα χορηγήσει χρηματοδοτήσεις σε βιώσιμες και καινοτόμες ΜΜΕ με ευνοϊκούς χρηματοδοτικούς όρους και μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, ώστε να τις βοηθήσει να καλύψουν τις επιχειρηματικές τους ανάγκες, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να επιτύχουν τους στόχους ανάπτυξής τους».

Ο κ. Ηλίας Μίλης, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα, έχει θέσει ως κορυφαίο στρατηγικό της στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας ως βασικού μοχλού για την επανεκκίνηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επεκτείνοντας την υφιστάμενη συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, προχωρούμε σήμερα στην υπογραφή 2 συμβάσεων συνολικού ποσού 270 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τα εγγυοδοτικά εργαλεία COSME καιInnovfin, μέσω των οποίων θα διευκολύνουμε περισσότερες από 1 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Μέσω του προγράμματος COSME, η Τράπεζα Πειραιώς θα διαθέσει 170 εκατ. ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιορίζοντας σημαντικά το ύψος των απαιτούμενων εξασφαλίσεων, γεγονός υψίστης σημασίας στις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Με τα επιπλέον 100 εκατ. ευρώ του προγράμματος Innovfin, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις με έντονο εξωστρεφή χαρακτήρα που προάγουν την έρευνα και επιθυμούν να δημιουργήσουν νέα πρωτοποριακά προϊόντα ή υπηρεσίες».

 

Πηγή: europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "420 εκατ. ευρώ σε πάνω από 2 000 ελληνικές επιχειρήσεις"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *