Θέμα: Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη χρήση και τους ελέγχους των φυτοφαρμάκων

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Το ζήτημα της προστασίας της υγείας των καταναλωτών από επικίνδυνα τοξικά φυτοφάρμακα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται παρά τις σχετικές απαγορεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έθιξε με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιοποιώντας τα σχετικά ευρήματα πρόσφατης έρευνας της Greenpeace, ο ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

 

Εργαστηριακές αναλύσεις που πραγματοποίησε η Greenpeace σε 36 δείγματα νερού και 49 δείγματα χώματος σε οπωρώνες στην Ελλάδα και σε έντεκα ακόμη ευρωπαϊκές χώρες ανίχνευσαν υπολείμματα 53 φυτοφαρμάκων. Ορισμένα από αυτά είναι καρκινογόνα ή ιδιαίτερα τοξικά, ενώ 7 δεν έχουν εγκριθεί για χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο έπειτα από κατ’εξαίρεση έγκριση κράτους μέλους. (1)

Το άρθρο 168 ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση οφείλει να προστατεύει τη δημόσια υγεία, το άρθρο 169 ΣΛΕΕ επιτάσσει η Ένωση να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών, ενώ το άρθρο 191 παρ. 1 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι η Ένωση οφείλει να προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.

Ακόμη, η οδηγία 2000/60/ΕΚ θέσπισε το πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ο κανονισμός 396/2005 προσδιόρισε τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και ο κανονισμός 1107/2009 ρύθμισε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.

Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

Σε ποια κενά στην εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ οφείλονται τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας; Ποιο είναι το πλάνο της Επιτροπής για την αποτελεσματική προστασία της υγείας των ευρωπαίων καταναλωτών από τοξικά και καρκινογόνα φυτοφάρμακα;

 

 

 

 

(1) http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/573554/The%20Bitter%20Taste%20of%20Europe%27s%20Apple%20Production%20and%20how%20Ecological%20Solutions%20can%20Bloom_FINAL_web_spread.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Θέμα: Ερώτηση του Κώστα Χρυσόγονου για τη χρήση και τους ελέγχους των φυτοφαρμάκων"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *