Το 2017 η κατάργηση των τελών περιαγωγής στην ΕΕ για να επωφεληθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Σήμερα (σημ. 21 Σεπτεμβρίου) το Σώμα των επιτρόπων συζήτησε μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την αρχή της εύλογης χρήσης και συμφώνησε ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλεται στους καταναλωτές κανένα όριο, ούτε στη διάρκεια ούτε στη συχνότητα, κατά τη χρήση των κινητών τους συσκευών όταν βρίσκονται σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η νέα προσέγγιση προβλέπει ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των παρόχων από δυνητικές καταχρήσεις.

Οι διασφαλίσεις αυτές θα βασίζονται στην αρχή της χώρας κατοικίας ή των σταθερών δεσμών που έχουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές με ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (π.χ., συχνή και παρατεταμένη διαμονή στο κράτος μέλος του παρόχου της περιαγωγής).

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Το Κοινοβούλιο και τοΣυμβούλιο συμφώνησαν με την πρότασή μας για την κατάργηση των τελών περιαγωγής για τους ταξιδιώτες στην ΕΕ. Μαζί πρέπει να διασφαλίσουμε χαμηλές τιμές για τους χρήστες σε όλη την Ευρώπη, ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις νέες κινητές υπηρεσίες. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν θα αποδέχονταν τίποτα λιγότερο

Ο επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Γκίντερ Έτινγκερ δήλωσε: «Η δράση της Επιτροπής όσον αφορά τα τέλη περιαγωγής τελεσφόρησε για τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Το σημερινό σχέδιο κανόνων διασφαλίζει ότι θα μπορέσουμε να καταργήσουμε τα τέλη περιαγωγής από τις 15 Ιουνίου 2017 για όλους τους καταναλωτές που ταξιδεύουν περιοδικά εντός της ΕΕ, και παράλληλα ότι οι πάροχοι θα διαθέτουν εργαλεία αποτροπής τυχόν καταχρήσεων των κανόνων

Σύμφωνα με το σχέδιο κανόνων που συζήτησε το Σώμα των επιτρόπων, οι ταξιδιώτες με κινητή συσκευή η οποία έχει κάρτα SIM του κράτους μέλους όπου κατοικούν ή με το οποίο διατηρούν σταθερούς δεσμούς, θα μπορούν να την χρησιμοποιούν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ, με τις ίδιες χρεώσεις που ισχύουν στη χώρα τους.

Για παράδειγμα, «σταθερούς δεσμούς» με ένα άλλο κράτος μέλος έχουν οι εργαζόμενοι που ταξιδεύουν, οι απόδημοι που επισκέπτονται συχνά την πατρίδα τους ή οι φοιτητές του προγράμματος Erasmus. Οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν τις κλήσεις, την αποστολή μηνυμάτων ή τη σύνδεση με το διαδίκτυο από τις κινητές τους συσκευές με την εγχώρια τιμή και θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε άλλα τμήματα της συνδρομής τους (π.χ. μηνιαία δέσμη δεδομένων).

Οι επίτροποι θα εγκρίνουν την τελική πρόταση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2016, μετά από διαβούλευση με τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), τα κράτη μέλη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Ισχυρές διασφαλίσεις για τους παρόχους

1) Διασφαλίσεις έναντι καταχρήσεων, με βάση τον τόπο κατοικίας ή τους σταθερούς δεσμούς με χώρα της ΕΕ

Η περιαγωγή είναι για τους ταξιδιώτες. Το νέο σχέδιο δίνει στους παρόχους τη δυνατότητα να ελέγχουν το προφίλ χρήσης προκειμένου να αποφεύγεται η κατάχρηση του μηχανισμού «Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας». Στα κριτήρια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

– ασήμαντη εγχώρια κίνηση σε σύγκριση με την κίνηση περιαγωγής·

– μεγάλη περίοδος αδράνειας μιας συγκεκριμένης κάρτας SIM σε συνδυασμό με τη χρήση της κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, με περιαγωγή·

– συνδρομή και διαδοχική χρήση πολλαπλών καρτών SIM από τον ίδιο πελάτη, με περιαγωγή.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι πάροχοι θα πρέπει να ειδοποιούν τους χρήστες τους. Μόνον εφόσον ισχύουν αυτά τα κριτήρια, οι πάροχοι θα μπορούν να εφαρμόζουν μικρές προσαυξήσεις (η Επιτροπή πρότεινε μέγιστη προσαύξηση 0,04€ το λεπτό ανά κλήση, 0,01€ ανά SMS και 0,0085€ ανά MB). Σε περίπτωση διαφωνίας, πρέπει να κινούνται διαδικασίες καταγγελίας από τον πάροχο. Αν η διαφορά συνεχίζεται, ο πελάτης μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στην εθνική ρυθμιστική αρχή η οποία θα διευθετεί το θέμα.

Οι καταχρήσεις μπορεί επίσης να σχετίζονται με τη μαζική αγορά και μεταπώληση καρτών SIM για μόνιμη χρήση εκτός της χώρας έκδοσής τους από τον εκεί πάροχο. Στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος θα μπορεί να λαμβάνει άμεσα και αναλογικά μέτρα, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την εθνική ρυθμιστική αρχή.

 

2) Διασφαλίσεις σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων στις εγχώριες αγορές

Σε περίπτωση αύξησης των τιμών σε μια συγκεκριμένη αγορά, ή άλλων αρνητικών επιπτώσεων για τους εγχώριους καταναλωτές, οι πάροχοι θα μπορούν να εξέλθουν από τον μηχανισμό «Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας», γεγονός που θα τους επιτρέπει, εφόσον το εγκρίνει η εθνική ρυθμιστική αρχή, να εφαρμόζουν προσωρινά τις ίδιες μικρές προσαυξήσεις (η Επιτροπή πρότεινε μέγιστη προσαύξηση 0,04€ το λεπτό ανά κλήση, 0,01€ ανά SMS και 0,0085€ ανά MB). Οι πάροχοι θα πρέπει να αποδεικνύουν βάσει στοιχείων ότι ο μηχανισμός «Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» έθετε σε κίνδυνο το εγχώριο μοντέλο τους τιμολόγησης.

 

Ιστορικό

Επί μια δεκαετία η Επιτροπή εργάζεται συνεχώς για να μειώσει τις επιπλέον χρεώσεις που επιβάλλουν οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών στους πελάτες τους κάθε φορά που αυτοί χρησιμοποιούν την κινητή τους συσκευή ενόσω βρίσκονται σε άλλη χώρα, είτε για διακοπές είτε για επαγγελματικό ταξίδι. Από το 2007, τα τέλη περιαγωγής έχουν μειωθεί πάνω από 90%. Το 2015, βάσει πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να καταργηθούν τα τέλη περιαγωγής για όσους ταξιδεύουν περιοδικά στην ΕΕ. Το σύνθημα «Περιαγωγή σαν στο σπίτι σας» – που σημαίνει ότι οι καταναλωτές πληρώνουν τις ίδιες τιμές όπως και στη χώρα τους, όπου κι αν ταξιδεύουν στην ΕΕ – θα γίνει πραγματικότητα για όλους τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες από τον Ιούνιο του 2017.

 

Πηγή: europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Το 2017 η κατάργηση των τελών περιαγωγής στην ΕΕ για να επωφεληθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *