Συνεχίζονται οι εργασίες στην Place de Ninove

Οι εργασίες ανάπλασης στην Place de Ninove και τη Rue de la Poudrière συνεχίζονται.