Η ΕΕ προσκαλεί όλες τις πόλεις να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Maroš Šefčovič απηύθυνε έκκληση μαζί με την Patricia Espinosa, γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, καθώς και αρκετούς δημάρχους οι οποίοι βρέθηκαν στις Βρυξέλλες για την συνάντηση του Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων.