Συμφωνία για την πώληση του αββαείου του La Cambre στην γαλλική κοινότητα

Η γαλλική κοινότητα συμφώνησε να αγοράσει τα δύο τρίτα του αββαείου La Cambre στο Ixelles, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Αμύνης, όπως ανακοινώθηκε, με το ποσό να κυμαίνεται από 7 έως 14 εκατ. ευρώ.