Το ερευνητικό ινστιτούτο FARI διοργανώνει περιπάτους δεδομένων στις Βρυξέλλες

Όλο και περισσότερες πόλεις χρησιμοποιούν εφαρμογές για τη συλλογή δεδομένων. Το ερευνητικό ινστιτούτο FARI των Βρυξελλών άρχισε πρόσφατα να οργανώνει περιπάτους δεδομένων για να κάνει αυτή την έκφανση της πόλης ορατή στο κοινό.