Παρουσίαση της πρωτοβουλίας EU Solidarity Corps από τον Ευρωπαϊκό Δήμο

Ο Ευρωπαϊκός Δήμος παρουσιάζει στις Βρυξέλλες την πρωτοβουλία EU Solidarity Corps της οποίας ηγείται ο γνωστός φιλέλληνας Jimmy Jamar.