Εργαστήρι ανάπτυξης ιστορίας (Cinematic Storytelling) στο CliqueArt

Ένα βιωματικό εργαστήρι για τις βασικές τεχνικές ανάπτυξης της ιστορίας και δυναμικά εργαλεία συγγραφής, από την Αγάθη Δαρλάση.