Πολιτικός σεισμός στο Βέλγιο: Αποχωρεί το CDH από την Κυβέρνηση

Ταράζει το πολιτικό τοπίο στο Βέλγιο ο Benoît Lutgen, ηγέτης της παράταξης CDH και μέλους της κυβέρνησης σε Βρυξέλλες και Βαλονία.