Παραίτηση της Υπουργού Ενέργειας & Περιβάλλοντος της περιφερειακής κυβέρνησης της Φλάνδρας

Η πρώην Υπουργός είχε αποφασίσει την αύξηση των περιβαλλοντικών φορολογικών επιβαρύνσεων των φλαμανδικών νοικοκυριών, προκειμένου να αντληθούν πηγές χρηματοδότησης για πράσινα πιστοποιητικά, τα οποία θα χρηματοδοτούσαν την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Φλάνδρα.