21.500 ευρώ σε υποψήφιους κατοίκους από Ελβετικό χωριό

Προϋπόθεση να είστε κάτω των 45 ετών και να παραμείνετε εκεί για δέκα χρόνια.