Ένα παλιό εργοστάσιο στο Βέλγιο, μετατρέπεται σε ένα τρισδιάστατο έργο τέχνης

O street artist Shozy μαζί με την ομάδα Treepack φιλοτεχνούν σε ένα παλιό εργοστάσιο του Λιμβούργου, την μεγαλύτερη τρισδιάστατη τοιχογραφία και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Έκθεση «Εxploring the added value of 3D printing» στο Bozar

Το Βοzar και η MAKING A DIFFERENCE / A DIFFERENCE IN MAKING παρουσιάζουν την έκθεση: "exploring the added value of 3D printing"