Εξωτικά όστρακα στις βελγικές ακτές, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη

Περίπου 800 άτομα συμμετείχαν στην 6η εκδήλωση της Μεγάλης Καταμέτρησης Κοχυλιών, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στους 10 παράκτιους δήμους του Βελγίου. Καταμέτρησαν περίπου 38.000 όστρακα, περίπου όσα και πέρυσι.