Ένα χρυσό φύλλο από το στέμμα του Ναπολέοντα δημοπρατήθηκε προς 625.000 ευρώ

Το ποσό ξεπερνά κατά πολύ την αρχική εκτίμηση, που κυμαινόταν μεταξύ 100.000-150.000 ευρώ.