Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: τι παραμένει ανοιχτό σήμερα στο Βέλγιο;

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, γνωστή επίσης και ως Δευτέρα της Πεντηκοστής, είναι η αργία που πραγματοποιείται την επομένη της Πεντηκοστής, που γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο και σηματοδοτείται από μια δημόσια αργία στο Βέλγιο.

Χριστιανικό και εβραϊκό Πάσχα αλλά και Ραμαζάνι, συμπίπτουν φέτος: πόσο ασυνήθιστο είναι αυτό;

Οι τρεις πιο σημαντικές γιορτές των τριών βασικών θρησκειών πέφτουν ταυτόχρονα φέτος: χριστιανικό και εβραϊκό Πάσχα και Ραμαζάνι: γιατί αυτές οι γιορτές συμπίπτουν φέτος, τι κοινό έχουν και γιατί υπάρχουν εντάσεις στην Ιερουσαλήμ;