Νέα ψηφιακή πλατφόρμα τηλεμετρίας παρουσίασε η SeteΙHellas στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ναυτιλίας

Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ναυτιλίας 2017 η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, συμμετείχε και η καινοτόμα εταιρία υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας στη Ναυτιλία SetelHellas.