Έκθεση ενημέρωσης για επαγγελματικά θέματα και θέσεις εργασίας στο Αεροδρόμιο Βρυξελλών

Το Skyhall του Αεροδρομίου Βρυξελλών θα φιλοξενήσει το Salon de l'emploi 2022, την έκθεση δηλαδή για επαγγελματικά θέματα και την κάλυψη θέσεων εργασίας.