Η πρώτη γέφυρα για την πανίδα του Foret de Soignes είναι γεγονός

Τα δάσος που βρίσκεται λίγο έξω από τις Βρυξέλλες χωρίζεται από τον αυτοκινητόδρομο, με την νέα γέφυρα ωστόσο να ενώνει τα δύο σημεία του.