Ο Σπύρος Αγάθος μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ως Αντεπιστέλλον Μέλος της εξ Ελλήνων Επιστημόνων του Εξωτερικού

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε τον κ. Σπυρίδωνα Αγάθο, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Louvain ως Αντεπιστέλλον Μέλος της εξ Ελλήνων Επιστημόνων του Εξωτερικού, στον Κλάδο «Μηχανικής Βιοεπιστημών».