Βέλγιο, η χώρα με τις περισσότερες καταγεγραμμένες ληστείες στην ΕΕ

Το Βέλγιο έχει τριπλάσιο αριθμό ληστειών ανά 100.000 κατοίκους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, τα στοιχεία υπογραμμίζουν και κάτι άλλο: το ότι στο Βέλγιο υπάρχει η προθυμία να αναφέρονται τέτοιες περιπτώσεις.