Περισσότερη Ευρώπη για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Ο κορονοϊός δεν περιορίζεται από τα εθνικά σύνορα. Μέχρι στιγμής σε αυτή την κρίση, διάφορες χώρες κάνουν διαφορετικά πράγματα με λίγα σημάδια ότι η ΕΕ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο.