Αιτήσεις για θέσεις διδακτικού προσωπικού στα ευρωπαϊκά σχολεία για το 2019-2020

Το υπουργείο παιδείας με εγκύκλιο του καλεί τους υποψηφίους, μόνιμους εκπαιδευτικούς, να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Βρυξελλών και Λουξεμβούργου.