Το Saint-Gilles γίνεται ψηφιακό από το ερχόμενο έτος

Στο πλαίσιο του προγράμματος Διοικητικής Απλοποίησης 2017-2022, ο δήμος του Saint-Gilles επιχειρεί να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες του, καταργώντας την γραφειοκρατική δουλειά.