Έλληνες Υποψήφιοι των Δημοτικών Εκλογών – Γιώργος Καραμανής

Το Newsville.be, με αφορμή τις Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές, συναντά και συνομιλεί με τους Έλληνες υποψηφίους στις Βρυξέλλες.