Διεθνή ψηφιακή λύση για την άρση των περιορισμών ζητούν οι Αεροπορικές Ενώσεις

Το σύνολο των εθνικών αεροπορικών ενώσεων (BAR) στην Ευρώπη καλούν τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν μια διεθνή, ψηφιακή λύση για την υποστήριξη της ελεγχόμενης κατάργησης των περιορισμών ταξιδιού.