Το Βέλγιο έχει το 51ο υψηλότερο ποσοστό αποταμίευσης στον κόσμο

Οι αποταμιεύσεις συχνά θεωρούνται βασικός δείκτης της οικονομικής σταθερότητας ενός κράτους. Mια νέα μελέτη της HelloSafe, διερευνά τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα για τα ποσοστά αποταμίευσης σε όλο τον κόσμο.

H Βαλλονική Βραβάνδη μια από τις τρεις ευρωπαϊκές περιφέρειες με πτώση στο ΑΕΠ

Η επαρχία της Βαλλονικής Βραβάνδης, μια από τις πιο δυναμικές οικονομικά της χώρας, είναι μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών περιφερειών των οποίων η οικονομία συρρικνώθηκε το 2021, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Οι εκτιμήσεις για τη Βελγική οικονομία

Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, το ΑΕΠ της χώρας σημείωσε το 2018 αύξηση της τάξης του 1.4%, ενώ οι προβλέψεις της τόσο για το 2019 όσο και το 2020 κάνουν επίσης λόγο για αύξηση.

Προβλέψεις για την Βελγική οικονομία

Ανάπτυξη του βελγικού ΑΕΠ κατά το πρώτο τετράμηνο του 2018, ποσοστό όμως ελαφρώς χαμηλότερο από αυτό της Ευρωζώνης...

Τα λιμάνια συμβάλλουν στο 4,3% του ΑΕΠ του Βελγίου

Η άμεση προστιθέμενη αξία στους βελγικούς λιμένες αυξήθηκε σε περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ (τρέχουσες τιμές) το 2016 - ή με άλλα λόγια, το 4,3% του ΑΕΠ του Βελγίου.