Οι εκτιμήσεις για τη Βελγική οικονομία

Συντάκτης:
Εκτυπώστε το άρθρο

Σύμφωνα με εξαμηνιαία έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου το ΑΕΠ της χώρας σημείωσε το 2018 αύξηση της τάξης του 1.4%, ενώ οι προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας για το 2019 και 2020 κάνουν λόγο για αύξηση 1.1% και 0.9% αντίστοιχα. Ο πληθωρισμός το προηγούμενο έτος έφτασε το 2.3% ενώ οι προσδοκίες για το 2019 και 2020 είναι 1.5% και 1.4% αντίστοιχα.

Το 2018 το έλλειμμα ανήλθε σε -0.7% του ΑΕΠ και οι προσδοκίες για το 2019 και το 2020 είναι -1.4% και -1.7% αντίστοιχα. Το συνολικό δημόσιο χρέος το τέλος του 2018 ανήλθε στο 102.0% του ΑΕΠ και αναμένεται να μειωθεί στο 101.4% στο τέλος του 2019 και στο 100.9% το 2020. Σημαντικός παράγοντας σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα είναι το ασταθές περιβάλλον που κυριαρχεί στο διεθνές εμπόριο, που οδηγεί προς τα κάτω το δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης. Παρά τις πτωτικές προβλέψεις των επιχειρηματικών κύκλων, σχετικά με τα μακροοικονομικά μεγέθη, η αγορά εργασίας του Βελγίου συνεχίζει να επεκτείνεται με ρυθμούς μεγαλύτερους από αυτούς του ΑΕΠ, με μοναδική εξαίρεση την εποχική εργασία.

Όσoν αφορά την μείωση του δημόσιου χρέους, ο ρυθμός μείωσης του είναι σχετικά μικρότερος από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, η βελγική κυβέρνηση προσχώρησε σε έκδοση δεκαετούς ομολόγου με αρνητικό επιτόκιο (-0.038%) για πρώτη φόρα, στις 22 Ιουλίου. Τα αρνητικά επιτόκια συμβάλουν στην απομείωση των εξόδων εξυπηρέτησης του χρέους, όμως η Τράπεζα σημειώνει ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο που θα εξασθενίσει μακροπρόθεσμα. Συνεπώς η μείωση του χρέους δεν μπορεί να στηριχτεί στα χαμηλά επιτόκια. Οι δύο εκδόσεις δεκαετούς ομολόγου, στις 22 Ιουλίου και 23 Σεπτεμβρίου, απέδωσαν €5,915 δις για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών της Βελγικής Κυβέρνησης.

 

Ενημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών 

Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Οι εκτιμήσεις για τη Βελγική οικονομία"

    Αφήστε το σχόλιο σας


    *